Regulamin

Regulamin sklepu internetowego

I. Postanowienia ogólne

 1. Przedsiębiorcą prowadzącym sklep internetowy, znajdujący się pod domeną internetową https://ziololek.pl/e-sklep/ , zwany dalej „Sklepem Internetowym” jest Przedsiębiorstwo Farmaceutyczne „Ziołolek” Sp. z o.o, Starołęcka 189, 61-341 Poznań, NIP 7831543994, REGON 63983052800000, KRS 0000148476
 2. Kontakt ze Sklepem Internetowym jest możliwy za pośrednictwem poczty elektronicznej: info@ziololek.pl lub pod nr tel.: 061 873 20 65
 3. Regulamin określa prawa i obowiązki Klientów jak również prawa i obowiązki Sprzedawcy jako podmiotu zarządzającego i prowadzącego Sklep.
 4. Regulamin jest dostępny w polskiej wersji językowej.
 5. Klienci zobowiązani są do przestrzegania autorskich praw majątkowych
  oraz praw wynikających z rejestracji wynalazków, patentów, znaków towarowych, wzorów użytkowych i przemysłowych.
 6. Właściciel https://ziololek.pl/sklep/ zobowiązuje się do bezpiecznego przetwarzania danych osobowych klientów sklepu wyłącznie w celu rzetelnego wykonania umowy sprzedaży zawartej na odległość. Polityka Prywatności znajduje się TUTAJ oraz udostępniana jest w trakcie składania zamówienia.
 7. Każdy Klient przed przystąpieniem do zakupów powinien ustalić z właściwym lekarzem, iż brak jest przeciwwskazań do stosowania danego produktu.
 8. Rejestracja, korzystanie z wyszukiwarki, dostęp do treści oraz komunikowanie się z właścicielami są nieodpłatne.

II. Definicje

Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają odpowiednio:

 1. Sklep – sklep internetowy działający pod adresem https://ziololek.pl/sklep/, prowadzący sprzedaż produktów znajdujących się w jego ofercie.
 2. Właściciel – Przedsiębiorstwo Farmaceutyczne „Ziołolek” Sp. z o.o, Starołęcka 189, 61-341 Poznań, NIP 7831543994, REGON 63983052800000, KRS 0000148476
 3. Klient – każdy podmiot dokonujący zakupu w Sklepie zgodnie z treścią niniejszego Regulaminu. Jeśli Klient jest Przedsiębiorcą, to akceptując ten regulamin, oświadcza on, że zakup nie jest dokonywany na cele zawodowe związane z przedmiotem wykonywanej przez niego działalności gospodarczej.
 4. Przedsiębiorca na prawach konsumenta – osoba fizyczna prowadząca jednoosobową działalność gospodarczą lub wspólnik spółki cywilnej, którzy oświadczyli, że zakup nie jest dokonywany na cele zawodowe związane z przedmiotem wykonywanej przez nich działalności gospodarczej.
 5. Konto Klienta – pole zawierające dane na temat przeprowadzanych transakcji oraz instrument służący do realizacji składanych przez Klienta zamówień.
 6. Newsletter – usługa świadczona przez Sklep na rzecz Użytkownika polegająca na wysyłaniu mu wszelkich informacji o działaniu Sklepu, po dobrowolnym podaniu przez Użytkownika adresu e-mail, imienia i nazwiska.
 7. Konsument – osoba fizyczna dokonująca czynności prawnej z przedsiębiorcą niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
 8. Przedsiębiorca – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka nieposiadająca osobowości prawnej, dokonująca czynności prawnej we własnym imieniu w ramach działalności gospodarczej lub zawodowej.
 9. Dni robocze – dni tygodnia od poniedziałku do piątku, poza dniami ustawowo wolnymi od pracy.
 10. Regulamin – niniejszy dokument określa warunki i zasady korzystania ze Sklepu oraz nabywania w nim produktów.
 11. Rejestracja – dobrowolne podanie danych przez Klienta Sklepu polegające na wypełnieniu formularza dostępnego na łamach tego Sklepu.

III. Techniczne warunki korzystania ze Sklepu

 1. W celu korzystania ze Sklepu, Klient powinien posiadać:
 • urządzenie przekazujące dane teleinformatyczne;
 • dostęp do sieci Internet;
 • adres poczty e-mail.
 1. Sklep zbiera informacje zawarte w plikach cookies, które są plikami tekstowymi. Pliki te nie zachowują żadnych danych personalnych, używane są w sposób anonimowy w celu ocenienia realnego zainteresowania serwisem na stronach sklepu. Pliki Cookies służą do wymiany informacji pomiędzy Sklepem a Użytkownikiem, co w znacznym stopniu ułatwia dopasowanie oferty do oczekiwań i preferencji każdego Użytkownika Sklepu. Klient decyduje o stosowaniu plików cookies. Przeglądarki internetowe często domyślnie mają ustawioną możliwość instalowania tych plików na urządzeniu końcowym Klienta, który w każdym czasie może dokonać zmiany ustawień.
 2. Sklep informuje, iż wyłączenie przez Klienta możliwości korzystania z plików Cookies może wpłynąć na funkcjonalności dostępne w Sklepie.
 3. Szczegółowe informacje dotyczące plików Cookies zawarte są w Polityce Plików Cookies, udostępnionej pod adresem https://ziololek.pl/polityka-prywatnosci/ i stanowiącej integralną część niniejszego regulaminu.
 4. Na dole strony „ziololek.pl” znajduje się odnośnik do „zaufane.pl”, portalu, dzięki któremu Sklep pozyskuje opinie klientów. Rozszerzenie to informuje Klienta o podjętych krokach w celu weryfikacji opinii, a także zapewnia o pełnej zgodności z Dyrektywą Omnibus. Dodatkowo w stopce znajduje się odnośnik do podstrony „Jak zbieramy opinie”. Na podstronie https://ziololek.pl/jak-zbieramy-opinie/ Klient znajdzie informacje o zbieranych przez Właściciela opiniach wraz z logo strony „zaufane.pl” i łączem do tej strony.

IV. Rejestracja i Logowanie

 1. Klient w celu założenia „Konta Klienta” dokonuje rejestracji, podając login, adres e-mail oraz hasło, imię i nazwisko, adres za pomocą formularza.
 2. Hasło podawane przy logowaniu do Sklepu może składać się z liter, cyfr lub/oraz znaków specjalnych. Hasło jest indywidualne dla każdego użytkownika. Hasło można zmienić na stronie poprzez podanie adresu e-mail oraz nowego hasła.
 3. Założenie „Konta klienta” jest nieodpłatne.
 4. Rejestracja jest warunkiem złożenia zamówienia w Sklepie https://ziololek.pl/sklep/.
 5. Klient zobowiązuje się do podania prawdziwych danych.
 6. Klient nie może przekazywać hasła dostępu do konta w Sklepie internetowym osobom trzecim.
 7. Zarejestrowany Klient ma możliwość:
 • dostępu do statusu oraz historii zamówień;
 • otrzymywania indywidualnych rabatów i kuponów promocyjnych;
 • informacji o możliwości udziału w promocjach i konkursach;
 • zamówienia Produktu,
 • zmiany swoich danych;
 • zmiany swojego hasła;
 • sprawdzenia swojego zamówienia.
 1. Po dokonaniu rejestracji Klient otrzyma na podany adres e-mail link do strony internetowej, aktywujący konto.
 2. Dokonanie aktywacji umożliwia zalogowanie do systemu.

V. Realizacja zamówień

 1. Sklep jest czynny przez 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu, umożliwiając Klientowi złożenie zamówienia o każdej porze. Klient ma również możliwość złożyć zamówienie osobiście w siedzibie, w godzinach otwarcia (7-14), telefonicznie bądź e-mailowo.
 2. Promocje w Sklepie Internetowym nie łączą się, o ile regulamin promocji nie stanowi inaczej. W przypadku obniżenia ceny produktów Właściciel jest zobowiązany do poinformowania Klienta o cenie sprzed obniżki oraz najniższej cenie w ciągu 30 dni przed obniżką.
 3. Sklep Internetowy potwierdza otrzymanie zamówienia przez automatycznie generowaną wiadomość e-mail, którą wysyła Klientowi. Wiadomość zawiera proponowaną treść umowy sprzedaży, w szczególności: numer i datę zamówienia, dane zakupionego towaru, cenę i sposób jej zapłaty, dane stron umowy, miejsce, sposób i koszt dostawy. Cena nie jest personalizowana na podstawie zautomatyzowanego podejmowania decyzji i profilowania.
 4. Sklep Internetowy potwierdza przyjęcie zamówienia do realizacji, wysyłając Klientowi kolejną wiadomość e-mail. Z chwilą otrzymania tej wiadomości Klientowi następuje zawarcie umowy sprzedaży.
 5. Jeżeli proponowana treść umowy sprzedaży nie jest zgodna z zamówieniem złożonym
  przez Klienta, Klient powinien bez zbędnej zwłoki zawiadomić o tym Sklep Internetowy wysyłając wiadomość e-mail ze wskazaniem zauważonych rozbieżności. Sklep Internetowy bez zbędnej zwłoki prześle Klientowi skorygowaną treść proponowanej umowy.
 6. Do sprzedawanego towaru dołączana jest karta gwarancyjna producenta, importera lub dystrybutora – jeżeli producent, importer lub dystrybutor udzielają gwarancji na podstawie pisemnej karty gwarancyjnej.
 7. Klientami w przypadku osób fizycznych mogą być tylko osoby posiadające pełną zdolność do czynności prawnych.
 8. Klient składa zamówienie w następujący sposób:
 • wybór towarów dokonywany przez dodanie ich do koszyka
 • podanie danych do formularza rejestracyjnego bądź logowania
 • wybór formy dostawy i płatności
 • zatwierdzenie zamówienia przez przycisk „zamówienie z obowiązkiem zapłaty”

Zamówienie złożone w formie elektronicznej będzie potwierdzone nie później niż w ciągu dwóch dni roboczych (z wyłączeniem świąt) od otrzymania zamówienia. Potwierdzenie wysłane będzie e-mailem lub telefonicznie.

 1. Zarejestrowani Klienci mają możliwość śledzić status realizacji zamówienia.
 2. Zamówienia można składać również z pominięciem rejestracji na stronie internetowej Sklepu poprzez:
 • wysłanie wiadomości e-mail na adres: info@ziololek.pl
 • telefonicznie, w godzinach pracy obsługi Sklepu (7-14) dzwoniąc pod nr tel.: 061 873 20 65
 1. Klient, który skorzysta ze sposobów wskazanych w pkt. 10, pomijając stronę Sklepu, ma obowiązek zapoznania się i akceptacji regulaminu przesłanego przez Sklep na podany przez Klienta adres e-mail.
 2. Klient korzystając z jednego ze sposobów złożenia zamówienia wskazanych w pkt. 10., powinien podać:
 • nazwę, rozmiar i ilość produktów
 • imię i nazwisko odbiorcy
 • dokładny adres dostawy
 • numer telefonu kontaktowego
 • adres e-mail zamawiającego.
 1. Umowa kupna sprzedaży zostaje zawarta po potwierdzenia zamówienia przez Sklep.
 2. Klient zobowiązuje się do podania prawdziwych danych.
 3. Pracownicy Właściciela Sklepu, rodziny pracowników oraz osoby wskazane przez pracowników mają możliwość dokonania zakupu z rabatem 10%.
 4. Potwierdzenie zamówienia przesyłane do Klienta zawiera:
 • dane Sklepu w tym dokładny adres korespondencyjny, adres e-mail oraz nr telefonu;
 • opis produktu
 • jednostkową i łączną cenę wszystkich produktów
 • cenę zamówienia = cena łączna produktów + koszty wykonania umowy (m.in. płatności i dostawy)
 • formę dostawy – w tym termin, w którym nastąpi dostawa i jeżeli są jakiekolwiek ograniczenia dot. dostawy np. ciężaru bądź lokalizacji
 • sposób płatności
 • informację o prawie odstąpienia od umowy bez podania przyczyny w ciągu 14 dni
 • informację o prawie do rękojmi.
 1. Sklep dopuszcza możliwość odbioru osobistego w siedzibie firmy.
 2. Każda Umowa Sprzedaży będzie potwierdzana paragonem lub na życzenie Klienta fakturą VAT, które będą dołączane do przesyłek.
 3. W przypadku braku części towarów objętych zamówieniem w magazynie, u dostawców Sklepu Internetowego lub z innych przyczyn uniemożliwiających realizację zamówienia w czasie przewidzianym w tym zamówieniu, Klient jest informowany o stanie zamówienia i podejmuje decyzję o sposobie jego realizacji.
  Klient ma następujące możliwości:
 • częściowej realizacji – wybór przez Klienta tej możliwości powoduje zrealizowanie zamówienia dotyczącego wyłącznie dostępnych towarów, Sklep zostaje zwolniony z obowiązku realizacji zamówienia na towary niedostępne
 • anulowania całości zamówienia – wybór przez Klienta tej możliwości powoduje zwolnienie Sklepu z obowiązku realizacji zamówienia.
 • jeśli Klient dokonał zapłaty za towar – Sklep Internetowy zwraca cenę zamówienia.

VI. Forma płatności

 1. Klient ma możliwość dokonania:
  • Płatności za pośrednictwem systemu płatności tPay
  • Płatności przelewem bankowym
  • Płatności za pośrednictwem systemu płatności Przelewy24 – PayPro S.A. ul. Pastelowa 8, 60-198 Poznań
  • Płatności gotówką za pobraniem
  • Płatność gotówką przy odbiorze osobistym.
 1. Rozliczenia transakcji kartą płatniczą i e-przelewem przeprowadzane są za pośrednictwem systemów tPay i Przelewy24 i odbywają się przy składaniu zamówienia.
 2. Płatność za pośrednictwem przedpłaty bezpośrednio na konto P.F. „Ziołolek” sp. z o.o. Numer konta:

52 1090 1359 0000 0000 3507 4535

Wpłata powinna wpłynąć na konto P.F. „Ziołolek” w ciągu 5 dni roboczych. Po tym czasie zlecenie zostanie anulowane.

 1. W wypadku Klientów nie będących jednocześnie konsumentami, sprzedawca ma prawo ograniczyć dostępne sposoby płatności, w tym także wymagać dokonania przedpłaty w całości albo części.

VII. Ceny

 1. Ceny podane przy produktach na stronie WWW Sklepu podawane są w złotych, zawierają podatki i opłaty. Cena produktu przed oznaczeniem przycisku „do koszyka” nie zawiera kosztów przesyłki i innych dodatkowych opłat. Koszty przesyłki oraz dokonania płatności doliczane są do sumy zamawianych produktów. Klient jest informowany przed złożeniem zamówienia o dodatkowych kosztach np. związanych z opakowaniem.
 2. Ceną ostateczną zamówienia, wiążącą Sklep i Klienta jest cena produktu podana na stronie Sklepu przed złożeniem zamówienia przez Klienta, wraz z wszystkimi kosztami związanymi z realizacją umowy.
 3. Informacja na temat całkowitej wartości zamówienia (wraz z kosztami przesyłki, dokonania płatności) udostępniana jest przed wyborem opcji „Zamawiam – transakcja z obowiązkiem zapłaty” oraz potwierdzana jest w przesłanej niezwłocznie wiadomości e-mail na adres podany przez Klienta.

VIII. Dostawa

 1. Klient dokonuje wyboru rodzaju dostawy dostępnej na stronie Sklepu, są to:
 • Przesyłka kurierska InPost
 • Odbiór osobisty.
 1. Termin dostawy produktu do Klienta wynosi do 14 dni kalendarzowych od dnia zawarcia Umowy Sprzedaży, chyba że w opisie danego produktu lub w trakcie składania zamówienia podano inny termin.
 2. W przypadku wysyłek cięższych niż 30 kg, koszty wysyłki są obliczane indywidualnie. Klient o dodatkowych kosztach zostanie powiadomiony mailowo bądź telefonicznie niezwłocznie.
 3. W razie przekroczenia terminu wskazanego w punkcie 2. Konsument lub Przedsiębiorca na prawach konsumenta ma prawo do wyznaczenia sprzedawcy dodatkowego czasu. Jeżeli towar nadal nie zostanie wydany kupujący może odstąpić od umowy.
 4. Dostawy odbywają się w dni robocze, od poniedziałku do piątku. W weekendy i wolne dni
  od pracy dostawy nie są realizowane.
 5. Sprzedawca odpowiada za niebezpieczeństwo przypadkowej utraty lub uszkodzenia towaru
  do momentu, w którym Konsument lub Przedsiębiorca na prawach konsumenta go otrzyma, chyba że Konsument lub Przedsiębiorca na prawach konsumenta wybrał inną formę dostawy niż dostawy proponowane przez Sklep.
 6. Kupujący w momencie odbioru przesyłki ma możliwość sprawdzić towar i w razie jakiejkolwiek szkody spisać protokół w obecności dostawcy. Spisanie protokołu nie stanowi warunku do złożenia reklamacji bądź skorzystania z uprawnienia do odstąpienia od umowy.
 7. Towary dostarczane są na terenie RP.

IX. Usługa Newslettera

 1. Usługa przesyłania Newslettera polega na przesyłaniu wszelkich informacji, drogą mailową, dotyczących działalności Sklepu.
 2. Klient korzysta z usługi Newslettera w sposób dobrowolny.
 3. Klient ma możliwość skorzystania z usługi przesyłania informacji w ramach Newslettera poprzez wyrażenie zgody na przesyłanie informacji handlowej podczas zakupu lub wpisanie adresu e-mail w pole Newsletter.
 4. Klient ma możliwość otrzymania informacji o dostępności wybranych produktów drogą elektroniczną. Warunkiem przesłania takiej informacji jest wyrażenie zgody na otrzymanie informacji handlowych o produktach dostępnych w Sklepie Internetowym oraz przetwarzanie danych osobowych przez P.F. „Ziołolek” Sp. z o.o.
 5. Na wpisany przez Klienta adres e-mail zostanie przesłana wiadomość e-mail z potwierdzeniem rozpoczęcia świadczenia usługi wraz z informacją: „Jeżeli chcesz zrezygnować z Newslettera”.
 6. Klient w każdym czasie ma możliwość rezygnacji z usługi Newsletter poprzez zgłoszenie rezygnacji w mailu lub zmianę w ustawieniach swojego konta.

X. Prawo odstąpienia od umowy

Niniejszy rozdział dotyczy Użytkowników korzystających ze Sklepu jako Konsumenci lub Przedsiębiorcy na prawach konsumenta.

 1. Konsument lub Przedsiębiorca na prawach konsumenta może odstąpić od umowy bez podania przyczyny, składając w terminie 14 dni od dnia doręczenia mu produktu stosowne oświadczenie w jakiejkolwiek formie. Do zachowania powyższego terminu wystarczy wysłać oświadczenie na adres firma Przedsiębiorstwo Farmaceutyczne „Ziołolek” Sp. z o.o, Starołęcka 189, 61-341 Poznań, adres e-mail: info@ziololek.pl
 2. W przypadku odstąpienia od umowy zawartej na odległość, umowa jest uważana za niezawartą. To, co strony świadczyły, ulega zwrotowi w stanie niezmienionym. Zwrot powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni. Zakupiony towar należy zwrócić na poniższy adres: Przedsiębiorstwo Farmaceutyczne „Ziołolek” Sp. z o.o, Starołęcka 189, 61-341 Poznań
 3. Konsument lub Przedsiębiorca na prawach konsumenta ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy będące wynikiem korzystania z niej w sposób inny niż konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.
 4. Jeżeli Konsument lub Przedsiębiorca na prawach konsumenta wybrał sposób dostarczenia rzeczy inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez przedsiębiorcę, przedsiębiorca nie jest zobowiązany do zwrotu Konsumentowi lub Przedsiębiorcy na prawach konsumenta poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.
 5. Bezpośrednie koszty zwrotnego dostarczenia towaru w związku ze skorzystaniem z uprawnienia ponosi Konsument lub Przedsiębiorca na prawach konsumenta, chyba że Sklep zgodził się je ponieść lub nie poinformował Konsumenta lub Przedsiębiorcy na prawach konsumenta o jego prawie odstąpienia od umowy.
 6. Konsument lub Przedsiębiorca na prawach konsumenta ma obowiązek zwrócić towar nie później niż 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy, chyba że Właściciel zaproponował, że sam odbierze rzecz.
 7. W przypadku odstąpienia Konsumenta lub Przedsiębiorcy na prawach konsumenta od umowy, Sklep dokona zwrotu ceny produktu w ciągu 14 dni od daty otrzymania oświadczenia Konsumenta lub Przedsiębiorcy na prawach konsumenta. Zwrot nastąpi na wskazany przez Konsumenta lub Przedsiębiorcę na prawach konsumenta rachunek bankowy. Sklep wydaje pisemne poświadczenie o zwrocie świadczenia. Sprzedawca może się jednak wstrzymać z dokonaniem zwrotu płatności do chwili otrzymania zwrotnego rzeczy lub dostarczenia przez Konsumenta lub Przedsiębiorcę na prawach konsumenta dowodu jej odesłania – w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej. Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Konsument lub Przedsiębiorca na prawach konsumenta, chyba że Konsument lub Przedsiębiorca na prawach konsumenta wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi dodatkowymi kosztami.
 8. Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje Konsumentowi lub Przedsiębiorcy na prawach konsumenta w wypadkach:
 • świadczeń o właściwościach określonych przez Konsumenta lub Przedsiębiorcę na prawach konsumenta w złożonym przez niego zamówieniu lub ściśle związanych z jego osobą;
 • świadczenia, których przedmiotem jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia;
 • świadczeń, których przedmiotem jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
 • świadczeń, których przedmiotem są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;
 • świadczeń, które są wyraźnie dostosowane do indywidualnych potrzeb Konsumenta lub Przedsiębiorcy na prawach konsumenta.

XI. Prawo Konsumenta lub Przedsiębiorcy na prawach konsumenta do rękojmi

 1. Produkty oferowane w Sklepie objęte są 24 miesięczną odpowiedzialnością sprzedawcy za niezgodność towaru z umową. Istnieje domniemanie, że jeżeli Konsument lub Przedsiębiorca na prawach konsumenta zgłosił rękojmie Sprzedawcy w ciągu 12 miesięcy od doręczenia produktu to wada produktu istniała już w chwili jego wydania.
 2. Sprzedawca informuje, że w przypadku produktów objętych także gwarancją uprawnienia kupującego i obowiązki gwaranta z tego tytułu są określone i należy je wykonywać zgodnie z warunkami zamieszczonymi w karcie gwarancyjnej. Udzielona Gwarancja na sprzedany Produkt jest uprawnieniem dodatkowym i nie wyłącza, nie ogranicza, ani nie zawiesza uprawnień Konsumenta lub Przedsiębiorcy na prawach konsumenta z tytułu odpowiedzialności Sprzedawcy z tytułu przepisów o rękojmi za wady rzeczy sprzedanej (art. 577 Kodeksu Cywilnego).
 3. Sprzedawca jest zwolniony od odpowiedzialności z tytułu rękojmi, jeżeli Konsument lub Przedsiębiorca na prawach konsumenta wiedział o wadzie w chwili zawarcia umowy.
 4. Reklamacja na podstawie odpowiedzialności sprzedawcy za niezgodność towaru z umową powinna być przekazana m.in.
 • listownie na adres: Przedsiębiorstwo Farmaceutyczne „Ziołolek” Sp. z o.o, Starołęcka 189, 61-341 Poznań
 • poprzez wysłanie wiadomości e-mail na adres: info@ziololek.pl
 • telefonicznie, w godzinach pracy obsługi Sklepu dzwoniąc pod nr tel.: 061 873 20 65
 1. W reklamacji powinien znaleźć się dokładny opis rodzaju niezgodności, data jej wystąpienia, powinno być określone żądanie Konsumenta lub Przedsiębiorcy na prawach konsumenta, nr zamówienia oraz dane kontaktowe, co ułatwi procedurę reklamacyjną. Formularz reklamacyjny do pobrania TUTAJ.
 2. Sklep ma obowiązek ustosunkować się do żądań postawionych w reklamacji przez Konsumenta lub Przedsiębiorcę na prawach konsumenta niezwłocznie, najpóźniej w terminie 14 dni od otrzymania reklamacji wysłanej przez Konsumenta lub Przedsiębiorcę na prawach konsumenta.
 3. W przypadku braku odpowiedzi Sprzedawcy o sposobie rozpatrzenia reklamacji, w terminie określonym w pkt.6, reklamację uznaje się za przyjętą na korzyść Konsumenta lub Przedsiębiorcy na prawach konsumenta.
 4. Odpowiedź w sprawie reklamacji jest wysyłana na podany przez Konsumenta lub Przedsiębiorcę na prawach konsumenta adres e-mail, adres korespondencji.
 5. Jeżeli sprzedany Produkt ma wadę, Konsument lub Przedsiębiorca na prawach konsumenta może złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od Umowy Sprzedaży, chyba że Sprzedawca w rozsądnym czasie i bez nadmiernych niedogodności dla Konsumenta lub Przedsiębiorcy na prawach konsumenta wymieni wadliwy Produkt na wolny od wad albo wadę usunie. Ograniczenie to nie ma zastosowania, jeżeli Produkt był już wymieniony lub naprawiany przez Sprzedawcę albo Sprzedawca nie uczynił zadość obowiązkowi wymiany Produktu na wolny od wad lub usunięcia wady. Czas wykonania naprawy lub wymiany ustalany jest w sposób indywidualny biorąc pod uwagę rodzaj Produktu oraz wadę.
 6. Konsument lub Przedsiębiorca na prawach konsumenta nie może odstąpić od umowy, jeżeli wada jest nieistotna.
 7. Po uwzględnieniu reklamacji Sprzedawca zwróci Konsumentowi lub Przedsiębiorcy na prawach konsumenta koszty przesyłki związane z reklamacją a poniesione przez Konsumenta lub Przedsiębiorcę na prawach konsumenta. Sprzedawca przekaże należną kwotę Konsumentowi lub Przedsiębiorcy na prawach konsumenta na rachunek bankowy lub przekazem pocztowym.
 8. Jeżeli uznanie reklamacji jest związane z naprawą lub wymianą towaru – Sprzedawca odeśle produkt Konsumentowi lub Przedsiębiorcy na prawach konsumenta, na własny koszt.
 9. Uszkodzenia mechaniczne – jeżeli nie są wynikiem wad produktu – powstałe podczas użytkowania nie mogą być podstawą reklamacji. Reklamacji nie podlega też zużycie wynikające z normalnego użytkowania jak i też uszkodzenia w wyniku nieprawidłowych zabiegów konserwacyjnych.
 10. Sklep wydaje pisemne poświadczenie o zwrocie świadczenia.

XII. Zasady przetwarzania danych osobowych kupujących

 1. Szczegółowe zasady przetwarzania danych osobowych Kupujących-osób fizycznych określone zostały w Polityce prywatności.

XIII. Pozostałe

 1. Regulamin jest dostępny pod adresem https://ziololek.pl/regulamin/.
 2. Jeśli którekolwiek z postanowień niniejszego Regulaminu zostanie uznane za niezgodne z prawem, nieważne lub w inny sposób niewykonalne w zakresie przewidzianym przepisami prawa, to w tym zakresie zostaje ono wyłączone. W pozostałym zakresie Regulamin pozostaje obowiązujący.
 3. Jeżeli kupującym jest Konsument lub Przedsiębiorca na prawach konsumenta wszelkie spory powstałe na gruncie Regulaminu lub umów sprzedaży mogą być rozstrzygane w drodze mediacji (więcej informacji znajduje się tutaj: http://www.prawakonsumenta.uokik.gov.pl/pomoc/) lub sąd powszechny według właściwości ogólnej.
 4. Jeżeli kupującym jest Przedsiębiorca, wszelkie spory powstałe na gruncie Regulaminu lub umów sprzedaży będą rozstrzygane polubownie przez Sąd Arbitrażowy lub Sąd Powszechny właściwy dla siedziby Właściciela.
 5. Jeżeli kupującym jest Przedsiębiorca, odpowiedzialność Sklepu Internetowego z tytułu rękojmi zostaje wyłączona.

 

Koszykx Produkty w koszyku: Suma: -
Zamknij
UE