Dotacje unijne

P.F. Ziołolek realizuje strategię ekspansji marki LINOMAG na rynek ZEA przy wsparciu środków unijnych w ramach projektu Polskie Mosty Technologiczne

Projekt Polskie Mosty Technologiczne współfinansowany jest z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach III Osi priorytetowej Wsparcie innowacji w przedsiębiorstwach, Działanie: 3.3. Wsparcie promocji oraz internacjonalizacji innowacyjnych przedsiębiorstw Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020. PMT zostanie zrealizowany w latach 2018-2023.

Koszykx Produkty w koszyku: Suma: -
UE