Dotacje unijne

Beneficjent P.F. “ZIOŁOLEK” Sp. z o.o. realizuje projekt pn.:

„Dotacja na kapitał obrotowy dla PRZEDSIĘBIORSTWO FARMACEUTYCZNE “ZIOŁOLEK” SPÓŁKA Z

OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOSCIĄ”

w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój na lata 2014 – 2020, Poddziałanie 3.4

Cel projektu: wsparcie przedsiębiorcy w zakresie zapewnienia płynności finansowej oraz wsparcia bieżącej działalności w związku z trudnościami finansowymi, które wystąpiły u przedsiębiorcy wskutek epidemii COVID-19.

Planowane efekty projektu: utrzymanie dalszej działalności przedsiębiorstwa.

Wartość projektu: 287 659,95 PLN

Wkład Funduszy Europejskich: 287 659,95 PLN

Projekt realizowany w okresie 01.07.2020 r. – 30.09.2020 r.

Logo Unia

 

P.F. Ziołolek Sp. z o.o. realizuje strategię ekspansji marki LINOMAG na rynek ZEA przy wsparciu środków unijnych w ramach projektu Polskie Mosty Technologiczne

Projekt Polskie Mosty Technologiczne współfinansowany jest z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach III Osi priorytetowej Wsparcie innowacji w przedsiębiorstwach, Działanie: 3.3. Wsparcie promocji oraz internacjonalizacji innowacyjnych przedsiębiorstw Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020. PMT zostanie zrealizowany w latach 2018-2023. Kwota dofinansowania 200 000,00 PLN.

Logo Unia

P.F. Ziołolek Sp. z o.o. realizuje strategię ekspansji marki LINOMAG na rynek Ukrainy przy wsparciu środków unijnych w ramach projektu Polskie Mosty Technologiczne

Projekt Polskie Mosty Technologiczne współfinansowany jest z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach III Osi priorytetowej Wsparcie innowacji w przedsiębiorstwach, Działanie: 3.3. Wsparcie promocji oraz internacjonalizacji innowacyjnych przedsiębiorstw Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020. PMT zostanie zrealizowany w latach 2018-2023. Kwota dofinansowania 200 000,00 PLN.

Logo Unia

PRZEDSIĘBIORSTWO FARMACEUTYCZNE „ZIOŁOLEK” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ implements a project co-founded by the European Funds entitled „The development of the P. F. ZIOŁOLEK by promoting LINOMAG® and LINODERM® in international markets” (polish project title „Rozwój PRZEDIĘBIORSTWA FARMACEUTYCZNEGO ZIOŁOLEK poprzez promocję marek LINOMAG® i LINODERM® na rynkach międzynarodowych”).
The aim of the project is to develop the company through export due to its participation in the Cosmetics Industry Promotion Programme and the promotion of the Polish Product Brand.

The amount of funding from the EU: 106 260,00 PLN.

The total project amount: 177 100,00 PLN

Logo Unia

Koszykx Produkty w koszyku: Suma: -
Zamknij
UE