Dotacje unijne

 

P.F. Ziołolek Sp. z o.o. realizuje strategię ekspansji marki LINOMAG na rynek ZEA przy wsparciu środków unijnych w ramach projektu Polskie Mosty Technologiczne

Projekt Polskie Mosty Technologiczne współfinansowany jest z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach III Osi priorytetowej Wsparcie innowacji w przedsiębiorstwach, Działanie: 3.3. Wsparcie promocji oraz internacjonalizacji innowacyjnych przedsiębiorstw Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020. PMT zostanie zrealizowany w latach 2018-2023.

Logo Unia

P.F. Ziołolek Sp. z o.o. realizuje strategię ekspansji marki LINOMAG na rynek Ukrainy przy wsparciu środków unijnych w ramach projektu Polskie Mosty Technologiczne

Projekt Polskie Mosty Technologiczne współfinansowany jest z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach III Osi priorytetowej Wsparcie innowacji w przedsiębiorstwach, Działanie: 3.3. Wsparcie promocji oraz internacjonalizacji innowacyjnych przedsiębiorstw Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020. PMT zostanie zrealizowany w latach 2018-2023.

Logo Unia

Koszykx Produkty w koszyku: Suma: -
UE