Udostępnianie zdjęć

na stronie internetowej oraz w social mediach

Zgoda na wykorzystanie wizerunku własnego

Niniejszym oświadczam, że poprzez umieszczenie pod moim zdjęciem komentarza #linomagtak wyrażam dobrowolnie zgodę na wykorzystanie komentowanego zdjęcia zawierającego mój wizerunek (dalej: „Zdjęcie”) przez Przedsiębiorstwo Farmaceutyczne „Ziołolek” Sp. z o.o.
Jednocześnie przyjmuję do wiadomości, że mój wizerunek będzie wykorzystywany tylko i wyłącznie w celu zamieszczenia Zdjęcia w mediach społecznościowych, na portalach Facebook i Instagram, oraz na stronie www.ziololek.pl.

Administratorem danych osobowych jest Przedsiębiorstwo Farmaceutyczne Ziołolek Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu ul. Starołęcka 189 (Ziołolek). P.F. „Ziołolek” dokłada szczególnej staranności, aby wszelkie dane osobowe były przetwarzane w celu budowania relacji z klientami oraz budowania pozytywnego wizerunku P.F. „Ziołolek” i wykorzystywane stosownie do zakresu udzielonych zezwoleń (zgód) oraz obszarów przetwarzania dozwolonych prawem. Udzielona zgoda może być w każdym czasie cofnięta bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

P.F. „Ziołolek” respektuje przysługujące każdej osobie uprawnienia związane z przetwarzaniem jej danych osobowych. W szczególności każdej osobie, której dane są przetwarzane przysługuje prawo uzyskania informacji o przetwarzaniu jej danych osobowych, prawo dostępu do danych, żądania ich sprostowania, uzupełnienia i zmiany, prawo do usunięcia danych („prawo do bycia zapomnianym”), prawo do ograniczenia przetwarzania danych i prawo do przenoszenia danych.

Realizacji uprawnień związanych z przetwarzaniem danych osobowych Użytkownik może dokonać, kontaktując się z Administratorem listownie na adres: Przedsiębiorstwo Farmaceutyczne „Ziołolek” Sp. z o.o, Starołęcka 189, 61-341 Poznań, poprzez wysłanie wiadomości e-mail na adres: esklep@ziololek.pl,
lub w jakiejkolwiek dogodnej formie, w której informacje przekazane Administratorowi zostaną wyrażone w sposób jasny i wyraźny.

Szczegółowe informacje na temat przetwarzania danych znajdą Państwo w Polityce Prywatności.

Koszykx Produkty w koszyku: Suma: -
Zamknij
UE