Polityka jakości

Polityka Jakości Przedsiębiorstwa Farmaceutycznego „ZIOŁOLEK” Sp. z o.o. jest najważniejszym elementem wpływającym na realizację procesu wytwarzania produktów leczniczych, produktów kosmetycznych, suplementów diety i wyrobów medycznych, oraz stanowi istotny element ogólnej strategii przedsiębiorstwa, którego misją jest „Dobra Jakość”, gwarantująca skuteczność i bezpieczeństwo produkowanych wyrobów oraz spełniająca oczekiwania Klientów.

Działalność przedsiębiorstwa oparta jest na wspólnym przekonaniu i świadomości pracowników o konieczności trwałego zaspokajania wszystkich zakładanych i stwierdzonych wymagań, potrzeb i oczekiwań Klientów w stosunku do oferowanych im wyrobów.

Celem i strategicznym kierunkiem działania przedsiębiorstwa jest:

  • wytwarzanie i dostarczanie na rynek skutecznych i bezpiecznych produktów o powtarzalnej i wysokiej jakości, spełniających wymagania jakościowe oraz mające zastosowanie wymagania regulacyjne i prawne
  • wytwarzanie i dostarczanie na rynek produktów dających satysfakcję oraz spełniających wymagania, potrzeby i oczekiwania Klienta
  • dostarczanie na rynek produktów leczniczych wspomagających leczenie wielu chorób oraz produktów kosmetycznych, suplementów diety i wyrobów medycznych dostępnych dla każdego Klienta
  • zapewnienie zdolności do ciągłości działania przedsiębiorstwa oraz stałego dostarczania produktów na rynek
  • dążenie do zwiększenia zadowolenia Klienta poprzez skuteczne stosowanie systemu zarządzania jakością, łącznie z procesami doskonalenia systemu i zapewnienia zgodności z wymaganiami Klienta
  • dążenie do wzrostu sprzedaży i osiągnięcia lepszych wyników finansowych dających możliwość dalszego rozwoju przedsiębiorstwa oraz umocnienia jego pozycji na rynku
  • dążenie do dalszego rozwoju przedsiębiorstwa poprzez wdrażanie nowych produktów oraz nowych rozwiązań technicznych, technologicznych i organizacyjnych dających przewagę konkurencyjną.

Realizacja Polityki Jakości odbywa się na następujących zasadach:

  • realizacja rozwoju przedsiębiorstwa następuje tylko poprzez etyczne zaspokojenie potrzeb społeczeństwa
  • każdy pracownik odpowiada za przebieg realizowanej produkcji i jakość wytwarzanych produktów w zakresie swoich obowiązków służbowych
  • zapewnienie jakości jest zadaniem ważnym zarówno dla kierownictwa jak i pozostałych pracowników
  • działania ukierunkowane są na unikanie wad, a nie usuwanie skutków wad
  • prowadzenie produkcji w warunkach zgodnych z aktualnymi standardami GMP, dającymi gwarancję stabilnej jakości, skuteczności i bezpieczeństwa wyrobów
  • zapewnienie wykwalifikowanej kadry poprzez systematyczne szkolenie oraz podnoszenie kwalifikacji i świadomości pracowników celem zapewnienia i zwiększenia ich odpowiedzialności za przebieg realizowanej produkcji i jakość wytwarzanych wyrobów.

Kierownictwo przedsiębiorstwa zobowiązuje się do:

  • wykazywania przywództwa i zaangażowania w odniesieniu do systemu zarządzania jakością
  • wzięcia odpowiedzialności za skuteczność systemu zarządzania jakością poprzez dążenie do osiągania zamierzonych wyników zgodnie z założeniami Polityki Jakości oraz celami i strategicznym kierunkiem działania przedsiębiorstwa.
  • zapewnienie warunków dających możliwość wytwarzania produktów spełniających wymagania jakościowe oraz mające zastosowanie wymagania prawne i regulacyjne dotyczące produkcji i dystrybucji produktów leczniczych, produktów kosmetycznych, suplementów diety i wyrobów medycznych
  • zapewnienia zasobów potrzebnych w systemie zarządzania jakością oraz niezbędnych do realizacji produkcji i zapewnienia jakości wytwarzanych wyrobów
  • ciągłego doskonalenia systemu zarządzania jakością zwiększając w ten sposób jego skuteczność.
Koszykx Produkty w koszyku: Suma: -